Tiv tauj peb

Email Support

Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom

[email tiv thaiv]

Cov koom tes thiab cov lag luam

[email tiv thaiv]

Peb nyob ntawm no los pab

Thaum koj xa email tuaj rau peb, peb lub chaw pabcuam cov neeg siv khoom yuav ua haujlwm nrog koj kom txog thaum qhov teeb meem raug daws.

Thov piav qhia koj cov teeb meem kom ntxaws li sai tau hauv email, suav nrog:

Piav seb koj siv software ua ntej qhov teeb meem tshwm sim.

Ntxiv cov screenshots lossis cov yeeb yaj kiab rau koj qhov teeb meem.

Qhia rau peb paub qhov version ntawm lub software koj tau nruab.

Qhia rau peb paub seb koj siv lub operating system twg.